Hur skapar vi närhet mellan lärare och elever?

Skratten ekade över skolgården. Eleverna satt i klungor runt fotbollsplanen. Lärarassistenten Micheline stod i mål, biträdande rektor Zabre sprang skrattande över planen med de övriga lärarna. Svetten dröp och stämningen var på topp. Att bjuda på sig själv, att leka och skratta, att skapa traditioner och firanden – ett viktigt steg för fred och trygghet. Eloge till denna fantastiska skolpersonal!

Sedan förra året har Yennenga-skolan infört en ny tradition. Fotbollsmatch mellan skolans personal-lag och ett elev-lag från 9:orna (3ème). Vi har under terminen påbörjat arbetet med att göra i ordning en fotbollsplan på skolgården. För att hitta en yta tillräckligt stor, var vi efter stor ångest tvungna att ta ner ett av våra vackra karité-träd. Vi är förärade med flera på skolgården men de står utspridda så att det inte gick att hitta en tillräckligt stor yta mellan dem.

Så nu är ett träd nere, och vi ska så snart regnen börjar falla mer regelbundet, plantera tre nya, i ett desperat sätt att kompensera detta vackra träd och stilla vår träd-ångest.

Vi har börjat göra fotbollsmål, men bara ett av dem var klara innan matchen, så för att det skulle vara rättvist använde vi även på denna match de provisoriska målen med två pinnar och ett snöre överst.

Att göra i ordning skolgården med idrottsplan, löpar-sträckor, och fotbollsplan med mål, var en del av vår julklappsönskelista i december, som uppfylldes av Deloitte. Stort tack och hurra för er!

I ett mycket hierarkiskt samhälle är det ännu viktigare att visa tillgänglighet, och bryta ner de barriärer som kan vara till hinder för att skapa en öppen och trygg miljö. Att bjuda på sig själv, att leka och skratta, att skapa traditioner och firanden – ett viktigt steg för fred och trygghet.

Elevlaget vann!!!