Glad sommar!

Fick skolinspektörerna vara med och plantera ett träd på skolgården, sist de besökte er skola? Skolavslutningen blev en manifestation för lärande, för eleverna så klart men också för föräldrar och olika samhällsrepresentanter på plats. Vi arbetar för att alla våra aktiviteter ska bli mötesplatser för samhällets olika funktioner, så som samhället är tänkt att fungera. Mötesplatser enbart skapade utifrån den samhällsstruktur som vill få ut sitt budskap brukar få knackigt resultat. Människor går dit människor går. Så skolavslutningar och arrangemang som drar uppmärksamhet är fantastiska platser för dialog, gemensamt skapande och synkroniserade målbilder!

Paviljongen fylldes av besökare. Föräldrar och anhöriga, gäster från kommunen och traditionella samhället. Eleverna fick uppträda, talen hölls och priser och uppmuntringar delades ut.

Nu är det dags för ett långt sommarlov som för de flesta av barnen innebär jordbruksarbete, men också besök hos släktingar i andra byar.

Vår trädgårdsmästare Marcel förklarade vikten av att plantera träd för de församlade föräldrarna, gäster och elever. Han uppmuntrade också skolmyndigheterna att plantera träd i skolor.

Träden som jordens lungor, som stöd för att binda mark och vatten, som reglator för vindar och stormar. Som skugga. Som fruktbärande. För grönska och skönhet.

Och inte minst det symboliska värdet. Det finns ett kinesiskt ordspråk som säger: Den man som inte planterar ett träd för sin barnbarn, är inte en man.

Och det kan vi så klart göra lite mer könsneutralt. Men poängen är att vi måste tänka långsiktigt för att samhället ska fungera över tid. Du kan inte bara plantera för att få skörda för egen del nu. Vi kan skörda nu för att våra förfäder planterade åt oss för länge sedan. Och så måste vi göra för generationerna som kommer efter oss.

Marcel avslutade med att bjuda in herr inspektören och de andra gästerna att plantera ett träd på skolgården. Tack Marcel. Tack alla lärare för ett fantastiskt skolår. Och tack alla elever för glädje, lek, nyfikenhet och hopp för framtiden.