Hur ökar vi läsning bland barnen?

Yennenga driver ett fantastiskt bibliotek kopplat till grundskolan i Nakamtenga, Burkina Faso. Läsning är en mycket viktig del för elevens språkutveckling, inte minst i denna miljö där franska inte är deras modersmål utan ett språk de lär sig först i skolålder, och att deras eget modersmål inte används som skriftspråk. Läs mer här om våra satsningar för ökat läsande bland barnen. Viktigt här som överallt!

Vi har efter jul infört ett nytt program i biblioteket för att uppmuntra till läsning även utöver skolböckerna. Vi har tagit inspiration från akademibokhandelns “läs-pass” så barnen får fylla i en liten bok om de böcker de läser, och svara på frågor som öppnar för kreativitet kopplat till boken (i den burkinska läroplanen är det annars fokus på direkt fakta och kopiering, inte fria tankar om nya slut på boken, vem man skulle vilja vara kompis med i boken etc)

För varje 5 böcker de läst får de ett diplom. Första diplomutdelningen hölls förra veckan under pompa och ståt med massa barn och en hel delegation av vuxna som arbetar i Yennengas olika verksamheter. Efter detta har det varit rusning till biblioteket ;-D

För att utveckla sitt ordförråd och språk är viktigt att eleven inte bara läser sina skolböcker utan också själv får välja böcker att läsa. – och svara på frågor inte bara om bokens innehåll utan mer kreativa, skapande frågor som:

Om jag var huvudpersonen skulle jag inte….

Något i boken jag undrar över är….

Om du får ändra på något i berättelsen, vad skulle det vara ?

Hitta på ett nytt slut till berättelsen.

Ställ 5 frågor till författaren

Vad skulle en uppföljare till boken kunna heta ?

Osv, osv.

Ett sätt att uppmuntra eleven till läsning är just läspasset, som vi inspirerats från Akademibokhandeln. Varje elev får ett kort med sitt namn på. Läraren/bibliotikarien signerar varje gång eleven läst ut en bok. Eleven får fylla i grundinformationen om boken, samt svara på en kreativ fråga kopplad till boken.

När eleven fått 5 signaturer på sitt kort, får barnet ett läs-diplom. Målet är att alla elever som under terminen har läst tillräckligt för att få tre läsdiplom (brons, silver, guld, med fem böcker för varje diplom) är med i utlottningen av ett pris. Det kan vara något att äta, skolmaterial eller kanske en bok!

Språkutveckling är nyckeln till att klara skolan på ett bra sätt, i synnerhet i ett land där skolspråket inte är ens modersmål. Och att läsa lite varje dag och av lust! - det är en viktig nyckel!