Tankar efter AW på temat hållbar odling

Egentligen är det logiskt: hur vi kan använda oss av naturens kraft och metoder för att rehabilitera utarmad mark; hur olika växters egenskaper påverkar som skydd mot skadeinsekter eller för att dra till sig insekter vi vill ha mer av; hur olika växter påverkar jorden de står i och hur den biologiska mångfalden med djur på farmen är nyckeln. Resultaten är slående!

Kvällen var kommen då vår praktikant Joachim skulle presentera höstens arbete om farmen i Nakamtenga, med fokus på mat och hälsa, hållbart odlande och matsäkerhet. Klimatförändringarna har slagit hårt mot jordbrukarna i Burkina Faso. Vädret följer inte längre några mönster som går att förutse och gör det mycket svårt att planera sina odlingar. Det är hårt och slitsamt. Utfallet är ofta minimalt och inget som täcker familjens behov av mat. Ungdomarna vill inte längre hjälpa till. De upplever att det inte är värt det hårda arbetet och upplever med rätt att den alternativa inkomsten är mer gynnsam.

Vad får det för långsiktiga konsekvenser för ett land?

I Sverige pratar vi om att vi behöver fler småjordbruk. Ett resilient samhälle kräver kortare transportsträckor, att hela produktionskedjan är närproducerad (d.v.s. t.ex. inte svensk gris uppfödd på soja från Brasilien). Vi behöver bort från monokulturer som motverkar naturens egen kraft och därför ”kräver” metoder som i sig utsätter naturen för ännu mer skada. Den biologiska mångfalden är receptet. Jordens överlevnad grundar sig på den. Det är svårt och kostsamt att vända stor-produktion som redan funnits i årtionden, (och det är bara att sätta igång!) men i länder som Burkina Faso finns all möjlighet att göra rätt från början!

Med farmen har vi möjlighet att göra de försök som behövs för att skapa en produktion som bygger upp marken istället för att fortsätta urlakningen. Vi ha möjlighet att skapa ett mikroklimat som vänder trenden! Vi har möjlighet att äga processen utan att bygga in beroende av krafter som vi inte vill ska styra världen.

Joachim gjorde en superbra presentation av höstens arbete under vår AW, sedan för sin professor Marcos på SLU, och för sin klass på masterkursen för Global Hälsa vid Uppsala Universitet.

Och i januari kommer han till Burkina för att fortsätta arbetet på plats!

Teamet på kontoret hade ordnat fint! Eva hade gjort bissap-saft på hibiskus-blommor som odlats hos oss i Nakamtenga. Cathy hade gjort ghananska snacks, chips på matbananer. Ekolådan hade sponsrat med en stor låda frukt. Goda super-foods från bästa råvarorna helt enkelt!

Vill du läsa mer?

Inspiration av svenskar som gjort den modiga resan att byta från konventionell odling till ekologisk odling.

Läs mer hos Naturskyddsföreningen

Och hos KRAV