Lucka 4 - en dator!

Lucka 4 är en dator i julklapp från företaget WeWereThere. På Yennengas grundskolans expedition behövs en dator för deras administration, diverse rapportskrivning, scheman, informationssökning etc. I en svensk kontext är det definitivt inte svårt att förstå vikten av denna lucka! Hur ska en kunna bedriva en effektiv verksamhet utan en dator!?