Mens på agendan

En helt menssäker by! Plus alla skolor i regionen som hittills kunnat täckas in av programmet! Sedan i november har Yennengas mens-team i Burkina Faso besökt 6 skolor och 5 kvinnogrupper med totalt 502 utdelade koppar. Närmsta månaden ska de besöka ytterligare 4 skolor. Genom att främja användningen av bra mensskydd, såsom menskoppar och återanvändbara mensskydd, kan vi göra en verklig skillnad för kvinnor och flickor över hela världen genom att främja deras hälsa, välbefinnande och deltagande i samhället – och samtidigt bidra till en mer hållbar planet för samtliga! Undringar på varför det är viktigt att prata menskoppar och återanvändbara mensskydd i Sverige?

Yennenga har ett team som består av sjuksköterska, lärare och social personal, utvalda som förebilder och redo att vara öppna och berätta sina egna berättelser runt mens genom livet. De besöker skolor och kvinnogrupper för att prata om mens, och förmedla menskoppar till deltagarna. De som tar emot en kopp signar också upp sig på att komma på tre uppföljningsmöten. Detta för att följa upp om det går bra för alla att använda den, om de sätter i den rätt, om den läcker eller om det är några andra frågor eller farhågor kopplade till koppen. Om det inte funkar bra, pratar de om vilka alternativ som finns. En problematik kan tex vara om flickorna är omskurna på ett sätt så att de faktiskt inte kan föra in koppen.

Varför det är viktigt med menskoppar och återanvändbara mensskydd:

1. Tillgång till utbildning: I länder där det saknas tillgång till bra mensskydd är menstruation vara en stor hindring för flickors utbildning. Genom att tillhandahålla pålitliga mensskydd kan vi säkerställa att flickor kan gå i skolan regelbundet och utan hinder.

2. Jämlikhet och delaktighet: Bra mensskydd är avgörande för att kvinnor och flickor ska kunna delta fullt ut i samhället. Genom att tillhandahålla tillförlitliga mensskydd kan vi minska stigma kring menstruation och främja jämlikhet.

Dessa två punkter ovan kanske vi tar för givet i vår del av världen men även där det finns bra engångsprodukter är menskoppar och återanvändbara mensskydd att föredra ! Här. Några viktiga argument för det:

1. Hälsa: Menskoppar och återanvändbara mensskydd tillverkade av medicinskt silikon är säkra och skonsamma mot kroppen. De minskar risken för infektioner och irritation jämfört med engångsprodukter som kan innehålla skadliga kemikalier.

2. Ekonomiskt: Menskoppar och återanvändbara mensskydd är kostnadseffektiva på lång sikt eftersom de kan användas om och om igen under flera år. Detta minskar den ekonomiska bördan för kvinnor och flickor och gör mensskydd mer tillgängliga.

5. Miljömässigt: Engångsprodukter som tamponger och bindor genererar enorma mängder avfall varje år. Genom att använda återanvändbara mensskydd minskar vi vår miljöpåverkan och bidrar till en mer hållbar planet.

6. Komfort och Bekvämlighet: Menskoppar och återanvändbara mensskydd är bekväma att använda och kan bäras under längre perioder än traditionella engångsprodukter. De ger kvinnor och flickor en känsla av frihet och självständighet under sin menstruation.

Genom att främja användningen av bra mensskydd, såsom menskoppar och återanvändbara mensskydd, kan vi göra en verklig skillnad för kvinnor och flickor över hela världen genom att främja deras hälsa, välbefinnande och deltagande i samhället – och samtidigt bidra till en mer hållbar planet för samtliga !

Tack The Cup Foundation för Rafiki-utbildningen och tillgång till alla Lunette menskoppar vi behövde för programmet ! En helt menssäker by ! Plus alla skolor i regionen som hittills kunnat täckas in av programmet !