Mens på framfart

Den internationella mensdagen blev en dag fylld av glädje och gemenskap när vårt team på Yennenga Progress deltog i en inspirerande mini-mässa. Med en egen monter fick vi möjligheten att visa upp vårt arbete med mensfrågor i skolor och kvinnogrupper i regionen, och det var en fantastisk chans att sprida kunskap och bryta tabun. Tack vare stödet från våra partners och det ökade intresset från myndigheter ser framtiden ljus ut för våra utbildningsprojekt. Vi på Yennenga Progress är stolta över vad vi har åstadkommit och ser fram emot att fortsätta vårt arbete med ännu större entusiasm.

Menskoppen i Nakamtenga

En av de största höjdpunkterna var att presentera menskoppen som vi i kombination med en kurs uppdelad vid tre tillfällen (för att ha hunnit använda menskoppen) har delat ut till alla kvinnor med mens i byn Nakamtenga. Detta initiativ har även expanderat till flera skolor och kvinnogrupper i ett större område. Menskoppen är inte bara en ekonomisk lättnad för många familjer, utan bidrar även till förbättrad hygien och ökad självständighet för kvinnor och flickor.

Mensfest för skolflickor

Vi arrangerade också en färgsprakande mensfest för alla våra skolflickor. Det var en dag fylld av glädje, lärande och samhörighet. Alla flickor fick goodiebags innehållande trosor och mensskydd, vilket inte bara underlättade deras vardag utan också kändes som en fin gåva som stärkte deras självkänsla. Alla får lika dan t-shirt för att ytterligare förstärka känslan av gemenskap. Under dagen organiseras samtalsgrupper där flickorna delade sina mensberättelser, vilket hjälpte till att bryta stigman och tabun kring mens. Dagen avslutades med en härlig middag och dans, som skapade minnen för livet och stärkte banden mellan flickorna.

Presentation av Yennengas arbete

Under mässan fick vi tillfälle att presentera hur Yennenga Progress arbetar i stort men också just för att stödja kunskap om mens och mens-hälsa i regionen. Vi förklarade vår vision om att stärka utbildning genom att förbättra flickors möjligheter och välmående. Utbildningsministern, regeringsrepresentanter och andra myndighetspersoner tog sig tid att besöka Yennengas monter och lyssna på teamets presentation. De fick del av statistik över antalet flickor och skolor som har nytta av vår hjälp, vilket väckte stort intresse och uppskattning.

Uppmuntran och nya kontakter

På kvällen mottog teamet ytterligare uppmuntrande meddelande från Kungen i Ziniaré som gratulerade teamet för till deras framförande och engagemang. Yennenga fick många nya kontakter, inklusive direktören för ministerkansliet. Detta öppnade dörrar till potentiella projektpartners och möjligheter till statligt stöd för våra utbildningsinitiativ.

Framtiden ser ljus ut

Den internationella mensdagen blev en påminnelse om vikten av att fortsätta vårt arbete med att bryta stigman kring mens och stärka flickors och kvinnors rättigheter. Tack vare stödet från våra partners och det ökade intresset från myndigheter ser framtiden ljus ut för våra utbildningsprojekt. Vi på Yennenga Progress är stolta över vad vi har åstadkommit och ser fram emot att fortsätta vårt arbete med ännu större entusiasm.

Låt oss fira alla framsteg och kämpa vidare för en framtid där mens inte är ett hinder, utan en naturlig del av livet som firas och respekteras!