Säkerhetssituationen i Burkina Faso

Burkina Faso har varit känt som ett mycket lugnt och fredligt område i Västafrika, både politiskt och socialt. Denna situation har förändrats drastiskt under de senaste sju åren. Sedan 2015 har över 1 400 människor dödats av olika beväpnade terrorgrupper (GAT). Mer än 1 miljon människor fördrivs eftersom de har flytt från våldet, huvudsakligen koncentrerade till norra delen av landet.

Förövarna är ett dussin terrorgrupper som är associerade med Al-Qaïda eller till Daech som agerar i regionen som kallas ”tre boarders” mellan Burkina Faso och Mali och Niger.

Anledningen till attackerna från dessa olika terrorgrupper är inte lätt att fastställa. Agendan är förmodligen olika från olika grupper. Under flera år har det varit ett växande missnöje bland befolkningen (mestadels Foulani) som bor längs gränsen till Mali och Niger mot regeringens bristande intresse för denna del av landet. Detta missnöje har underlättat för väpnade grupper att attackera militär- och polisposteringar nära gränsen.

En anledning till attackerna är troligen att destabilisera den politiska och sociala ordningen i landet. Det finns också ett intresse för terrorgrupperna att på ett eller annat sätt överta guldgruvorna i nordöstra Burkina Faso. Den hantverksmässiga guldutvinningen i norra Burkina Faso vid gränsen mot Niger och Benin har redan mer eller mindre tagits över av olika terroristgrupper som därför får finansiella medel för att fortsätta terrorn. Det finns också en religiös agenda för att stärka det islamiska inflytandet i Burkina Faso.

Den mest uppenbara konsekvensen av terrorattackerna är en känsla av otrygghet bland befolkningen i norra delen av Burkina Faso som har tvingat dem att överge sina byar och flytta till södra och säkrare delar av landet. I alla sådana flyktsituationer är det alltid kvinnor och barn som lider mest.

Under de senaste attackerna har också barnsoldater som rekryterats från byarna i norra Burkina Faso varit aktiva. Det är tyvärr väldigt lätt för terroristgrupperna att för en liten summa pengar ”köpa” barnen som ofta är i åldrarna 12 till 14år.

Den verksamhet som Yennenga Progress genomför i kommunen Ziniaré i centrala Burkina Faso är en mycket viktig faktor för att motverka den sociala oro som attackerna skapar. Hittills har attackerna begränsats till gränsområdena. Därför har vår kommun inte varit utsatt.

Det är vår uppgift att, tillsammans med byborna i vårt område, skapa den sociala stabilitet som behövs i ett samhälle där utbildning, skapande av småföretag och nytänkande inom jordbruket, är viktiga faktorer. I det arbetet behöver vi känna att vi har våra svenska vänners stöd, både moraliskt och ekonomiskt.

Lennart Karlsson