Sex på schemat

Som i många länder utanför Sverige, är det gängse synsättet att om vi inte pratar om kroppens utveckling under puberteten eller om sexualitet, så kommer ungdomarna inte uppfinna det… Och om vi avslutar alla aktiviteter för ungdomar kl. 18, så kan vi kontrollera var de är, dvs de kommer snällt att vara hemma på kvällarna. Vi kan väl konstatera att den taktiken inte riktigt får önskat resultat.

I och med att skolan har byggts på uppåt med en ny årskull om året, så förändras också vad vi måste lägga fokus på. Lite som att ha egna barn faktiskt! I och med att barnen växer kommer nya frågeställningar som vi inte har behövt arbeta konkret med tidigare. I och med högstadiet (i år har vi vår första niondeklass) har vi de senaste åren behövt börja arbeta med frågan om tobak, alkohol och droger, men också om sex och samlevnad.

Frågan om jämställdhet och mänskliga rättigheter är något som vi pratar om och arbetar med i olika former, på daglig basis. Men med ett stort gäng tonåringar som står inför en värld som deras föräldrar (och lärare) aldrig var ”utsatta för”, så var det dags att göra något drastiskt. Det är de senaste två åren som vi ser ungdomarna ner på högstadienivå ha tillgång till smart-phones och därmed exempelvis porrfilmer. Det går inte att förhindra att den som vill hittar sådant på nätet. Så att INTE från skolans håll prata om frågan om sexualitet och sexuell hälsa, vore ett svek.

Under hösten har vi haft fantastiska träffar med våra ungdomar, ledda av Micheline. Micheline var tidigare lärare på vårt låg- och mellanstadium men arbetar nu sedan ett år tillbaka på högstadiet, och är den som drivit på frågan om dessa samtalslektioner. På Yennengas svenska kontor har vi under hösten två praktikanter Tove och Sara, som är Public Health-studenter, som tillsammans arbetat fram en utbildningsplan för dessa lektioner, enligt Michelines frågor, med konkret fakta och information men också guidelines i hur läraren kan förhålla sig till ämnet utan att skuldbelägga och vara öppen för ett samtalsklimat som ger ungdomarna möjlighet att ställa frågor men också be om hjälp.

Vi lever i ett samhälle där våra unga fortfarande är utsatta för en stark samhällspress på vad som förväntas av flickor respektive pojkar. Vi ser äktenskap som är mer eller mindre arrangerade, vi ser sexuella mönster där flickor och kvinnor upplever sig ha mycket begränsad möjlighet att styra vare sig preventivmedel eller när, var och hur.

Abort är förbjudet i Burkina Faso. Detta leder som i de flesta länder med den typen av lagar, till att många unga behandlas med traditionella metoder, som kan få katastrofala följder av men för livet, infertilitet eller till och med döden.

Sex ska vara härligt och roligt! Och vi är övertygade om att mer kunskap om kroppen, hur den fungerar och om sex, ökar möjligheten till att våra unga kan fatta mer genomtänka beslut, och därmed ha en mer hälsosam och positiv sexualitet – när de själva känner sig redo.

Och vi tror att aktiviteter på kvällarna (som ungdomsgården och våra sportaktiviteter) gör det mer sannolikt att vi vet var våra ungdomar befinner sig, och ger dem meningsfulla och roliga saker att göra – och därmed ökar deras valmöjligheter till konstruktiva val i livet. Det gäller i Burkina Faso så väl som i Sverige och överallt i övrigt på jorden!