Tack Practise för utrustningen till skolträdgården

Genom Yennengas skolträdgårdar och praktiska lektioner i odling formar vi inte bara framtidens odlare och kockar, utan också medvetna och ansvarstagande individer som förstår värdet av att vara en del av naturens kretslopp. Tack vare Practise "Julklapp" har vi fått en ännu starkare grund att bygga på vår resa mot ett hållbart och lärande samhälle. Med förstärkning av verktyg som spadar, hackor, vattenkannor och skottkärror, allt för att stötta och utveckla våra skolträdgårdar, får vi också en symbol för förnyelse och lärande.

Vi på skolan har satsat på att organisera våra skolträdgårdar med mandala-metoden - en metod som inte bara skapar en estetiskt tilltalande design utan också främjar en hållbar och produktiv odling. Genom växelodling, samodling och noggrann planering skapar vi inte bara en vacker miljö utan också en naturlig skydd för våra grönsaker mot skadeinsekter och sjukdomar. Regelbunden skörd är en del av vår undervisning för livet.

Men det stannar inte där. Vårt skolkök är direkt involverat i processen och skördar lök, tomater och andra grönsaker för att användas i matlagningen. Genom att integrera odling i vårt utbildningsprogram lär vi våra barn att respektera maten och förstå dess värde - från det ögonblicket ett frö sätts i jorden till dess det serveras på våra tallrikar.

Att se grönsakerna växa och sedan njuta av dem i en måltid är inte bara en praktisk lektion i självförsörjning utan också en känslomässig upplevelse av anknytning till naturen och dess gåvor. Det handlar om att lära sig att ta hand om jorden som ger oss liv och att förstå betydelsen av hållbarhet och ansvarsfull konsumtion.

Genom Yennengas skolträdgårdar och praktiska lektioner i odling formar vi inte bara framtidens odlare och kockar, utan också medvetna och ansvarstagande individer som förstår värdet av att vara en del av naturens kretslopp. Tack vare Practice "Julklapp" har vi fått en ännu starkare grund att bygga på vår resa mot ett hållbart och lärande samhälle.