Vad är att ha lokal beredskap?

Hur ser beredskapen ut där du bor? Är samhället resident? Hur kan ni som företag göra för att uppmuntra lokalproduktion? Och du som privatperson? En viktig del i Yennengas budskap på plats i Burkina Faso, för att tillsammans skapa ett hållbart samhälle bygger på att konsumera lokalt, något som är fördelaktigt för både miljön och samhället. Här är fem viktiga punkter att vi kan fira när vi konsumerar lokalt:

På 80-talet var en revolutionär ung man, president i Burkina Faso. Thomas Sankara. Han ville genomföra reformer för att Burkina skulle stå på egna ben och inte bli beroende av lån från världsbanken (Lån som vi med facit i hand vet blev en veritabel katastrof för många Afrikanska länder) Sankara blev mördad efter några år, men han lämnade ett arv av stolthet och ett av de slagord som människor fortfarande  lever med är ”konsumera burkinskt”!

En viktig del i Yennengas budskap på plats i Burkina Faso, för att tillsammans skapa ett hållbart samhälle bygger på att konsumera lokalt, något som är fördelaktigt för både miljön och samhället. Här är fem viktiga punkter att vi kan fira när vi konsumerar lokalt:

1. Du stödjer lokala ekonomier: Genom att köpa från lokala företag stöder du den lokala ekonomin och hjälper till att skapa arbetstillfällen i ditt samhälle. Detta kan bidra till att stärka den ekonomiska hållbarheten och välmåendet för lokala invånare.

2. Du minskar miljöpåverkan: Lokal konsumtion minskar transportavstånden för varor och därmed även koldioxidutsläppen från transporter. Genom att köpa lokalt producerade varor minskar du den totala miljöpåverkan som är förknippad med långa transporter och bidrar till att bevara naturresurser.

3. Du främjar gemenskapen: Genom att handla lokalt kan du uppmuntra till ökad samhällssammanhållning och gemenskap. Lokala företag är ofta en del av det sociala tyget och stöder lokala evenemang och initiativ, vilket kan skapa en känsla av samhörighet och sammanhang.

4. Du får högre kvalitet och unika produkter: Många lokala producenter och företag fokuserar på kvalitet istället för kvantitet. Genom att köpa lokalt kan du ofta hitta unika produkter av hög kvalitet som inte är tillgängliga i större kedjor. Detta kan bidra till att berika din upplevelse av konsumtion och ge dig tillgång till unika varor.

5. Du förbättrar spårbarheten och transparensen: När du handlar lokalt har du oftast bättre insyn i varans ursprung och produktionsprocess. Detta kan öka ditt förtroende för produkterna och hjälpa dig att fatta mer välinformerade beslut om dina inköp, inklusive hänsyn till etiska och hållbarhetsmässiga faktorer.

6. Du ökar samhällets resiliens och förmåga till självförsörjning. Något som blev tydligt under pandemin, att alla världens länder måste se över!

Hur kan ni som företag göra för att uppmuntra lokalproduktion?

Så här säger Yennenga-ambassadörerna:

Vår rektor Bernadette: I vår lilla skolträdgård odlar vi ekologiska gröna blad till skolmatsalen. Full av järn, spelar en stor roll i barns tillväxt.

Vår snickare Idrissa: Idrissa: vi konsumerar det vi producerar, det är majsmjöl, inga kemikalier

Vår platschef Pauline: Låt oss byta ut våra dåliga vanor till något bra som en gröt på hirs att äta till frukost, väldigt närande och naturligt. Låt oss konsumera det vi producerar 🙏 På morgonen kan vi istället för att betala för vitt bröd av importerat vete, med kaffe och te, istället använda mitt hirsmjöl - det är dessutom ekonomiskt.

Vår sjuksköterska Issa: Bönor, en naturlig maträtt mycket rik på proteiner. Det odlas i Burkina mycket lönsamt.

Vår undersköterska Nadine: Lövsås hemma oavsett årstid.

Vår förskollärare Eveline: När jag konsumerar det vi producerar tvättar jag majsen idag för att krossas för tidig förberedelse. det är lokalt, inga kemikalier.

Vår byggansvarige Bernard: Konsumera det vi producerar vi äter det vi odlat med min familj Jag använder gödseln från mina djur så det är lokalt inga kemikalier

Vår förskollärare Germaine: Konsumera det vi producerar. Jag tar bort hibiskusbladen för att förbereda för min familj i kväll, låt oss konsumera lokalt för god hälsa.

Vår förskoleföreståndare Yvonne: När vi konsumerar det vi producerar äter vi det vi odlat med min familj, det är en utsökt tidig majs med hibiskussås. Det är lokalt, inga kemikalier.

Vår restaurangkock Patric: idag äter vi balanitblad, med händerna så så lokalt det kan bli, mycket närande och bra för hälsan!

Zalissa: Moroten är en grönsaksväxt, så vi konsumerar det vi producerar

Vår mellanstadielärare Helene: Det är trevligt att konsumera de ätbara bladen som växer här på gården eftersom de är bra för vår hälsa!

Vår fritidsledare Frederick: Konsumera lokalt! Producera lokalt! Jag inbjuder dig till min läckra rätt "calgomtoïga med couscous"