Varför vara en del av systemet?

I Burkina Faso är 92% av befolkningen på olika sätt sysselsatta inom den informella sektorn, det vill säga den sektor som inte omfattas av avtal, skattesystem eller socialt skyddsnät. Hur bygger vi ett välfärdssamhälle då? Varför är det viktigt att vara en del av systemet? I den serie av öppna föreläsningar som Yennenga Progress håller, tack vare Jochnick Foundation, genomfördes den 13 mars ett informationsmöte med temat: Rätt till arbete – Rätt till socialt skydd – Arbetstagarens rättigheter och Yrkesheder. Om du inte är arbetstagare i formell mening blir livet väldigt skört.

Detta ämne är av stor betydelse för att vanliga medborgare ska få en bättre förståelse för de regelverk som finns inom olika sektorer i samhället och varför det är av vikt att faktiskt vara en del av systemet. För människor som bor på landsbygden är väldigt få arbetstagare i formell mening och livet blir därmed väldigt skört.

I Burkina Faso är 92% av befolkningen på olika sätt sysselsatta inom den informella sektorn, det vill säga den sektor som inte omfattas av avtal, skattesystem eller socialt skyddsnät. Det är människor sysselsatta inom jordbruks- och boskapssektorn, småhandel, hantverksmässiga sysselsättningar som t.ex snickeri, svetsverkstäder och sömnadsateljéer. De beskattas inte efter inkomst och deras arbete är inte reglerat med avtal.

Föreläsaren, juristen Edith Sawadogo inledde med att betona att i Burkina Faso är det inskrivet i lagen att alla medborgare, utan undantag, har rätt till ett arbete. Den lag om arbetsrätt som fortfarande appliceras, även om den över åren är något modifierad är en  lag som är en kopia av den franska lagstiftningen från 1919 (?), alltså 50 år innan Burkina Faso blev en självständig stat. Den senaste versionen av lagen som fortfarande gäller, antogs 2008.

Under den första timmen av informationsmötet gjorde Mme Sawadogo en resumé av alla de lagar och föreskrifter som är vägledande för tolkning av arbetsrätt. Hon beskrev också frågor som avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare, regler och bestämmelse för arbetstider och rätt till betald semester etc.

Den andra timmen ägnades åt samtal med deltagarna och deras frågor med anledning av framställningen. Det var många som ville vara med i diskussionen så det blev ett rikt utbyte av tankar, idéer men även en stor portion öppenhjärtig kritik mot att det regelverk som finns i teorin, inte appliceras i verkligheten.

I mötet deltog 120 deltagare varav 65 elever från högstadieskolan, ett 45-tal av Yennengas anställda, andra deltagare från byn samt representanter för byns äldste. Alla kategorierna deltog livligt i samtalen som hölls på lokalspråket moré för att alla skulle kunna delta på lika villor.